Om Frits Sørensen A/S

Selskabets stifter grosserer Frits Sørensen 1878-1962 etablerede sig under beskedne forhold i 1905 i Vestergade i København for at drive handel en gros med cykler og tilbehør som han hurtigt arbejdede frem til en smuk position i branchen. Efter flytning og udvidelser men stadig med domicil i Vestergade, og nu i egne ejendomme udvidede han grossistvirksomheden i 1924 med radio og radiotilbehør samt grammofonplader og diverse el. artikler. Også i denne branche blev firmaet en respekteret handelspartner. Med udsendelse af et stort katalog til branchernes mange detailhandlere præsenterede han årligt sit sortiment over hele landet samt på Island og Færøerne. I 1954 blev firmaet indregistreret som Frits Sørensen A/S. Da de trafikale forhold i den indre by i 80erne efterhånden gjorde tilkørselsforholdende uholdbare for en videreførelse af selskabets aktiviteter i Vestergade måtte ledelsen derfor tage stilling til en evt. udflytning fra centrum Dertil kom, at der i samme tidsperiode skete en væsentlig ændring i detailleddet, hvor mange mindre butikker ophørte. Dem der blev tilbage var de større, der bl.a. sluttede sig sammen i indkøbsforeninger og derved overtog nogle at de funktioner, der hidtil havde været grossistens. Også i branchernes grossistled mærkede man, at grossisten var blevet trængt og også i dette brancheled blev der færre firmaer. At være lagerførende grossist i såvel reservedele som tilbehør er meget omkostningskrævende i omtalte brancher og selskabets ledelse besluttede derfor at ophøre med aktiviteterne i cykel- & radio, el. branchen. En cykelfabrikant overtog lagerbeholdningen samt en del at personalet og oprettede en afdeling i Hvidovre. Frits Sørensen A/S har altid været et handelsfirma og har fra starten af været interesseret i mange forskellige produkter. I de unge år sågar import af biler, klaverer, citroner etc. Som nyt arbejdsfelt valgte man nu i det nye århundrede med agentur og en gros handel at beskæftige sig med trælastbranchen, hvorfra den nuværende direktør Troels Mygind har en grundig og alsidig baggrundsuddannelse fra.

Kontakt os!

 
 
 

Hvis du har nogen anmodning eller bare ønsker at komme i kontakt med os, bedes du udfylde din forespørgelse i tekst feltet, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Ellers kan du ringe og skrive på: +45 40404065 - tmy@fritssorensen.dk